Замовити дзвінок

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів (Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

     Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48 500, Тернопільська область, місто Чорт­ків, ву­лиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 07 жовтня 2022 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. Монастирська, 1, в приміщенні Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при Церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та запрошує взяти в них участь.

     Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1130 год. до 1200 год.

     Початок загальних зборів о 1200 год.

       Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, та респіратор або захисну маску. Учасники загальних зборів забезпечуються захисними масками безкоштовно.

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

     1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

     2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС “Самопоміч” за 2021 рік.

     3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС “Самопоміч” за 2021 рік.

     4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч” за 2021 рік.

     5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч” за 2021 рік.

     6. Затвердження річної фінансової звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за 2021 рік.

     7. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за 2021 рік.

     8. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність і повноту річної звітності КС “Самопоміч” за 2022 рік.

     9. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2022 фінансовий рік.

     10. Внесення змін до Положення про Спостережну раду Кредитної спілки “Самопоміч”, Положення про Ревізійну комісію Кредитної спілки “Самопоміч”, Положення про Кредитний комітет Кредитної спілки “Самопоміч”, Положення про Правління Кредитної спілки “Самопоміч”, Положення про Загальні збори Кредитної спілки “Самопоміч”.

     11. Про делегування Спостережній раді КС “Самопоміч” повноважень щодо затвердження організаційної структури КС “Самопоміч”, політики щодо запобігання, виявлення та управління конфліктами інтересів КС “Самопоміч”, політики винагороди КС “Самопоміч”.

     12. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

    

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

     Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5.

Прочитайте також