Замовити дзвінок

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів (Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

     Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48 500, Тернопільська область, місто Чорт­ків, ву­лиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 20 жовтня 2020 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. Монастирська, 1, в приміщенні Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при Церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та запрошує взяти в них участь.

     Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1330 год. до 1400 год.

     Початок загальних зборів о 1400 год.

       У випадках зміни епідемічної ситуації в регіоні та на виконання вимог нормативно-правових актів щодо встановлення карантину і запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри­чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах, та/або самі загальні збори можуть бути проведенні на на відкритому повітрі на території біля будівлі де знаходиться приміщення вказаного Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при Церкві Непорочного Зачаття Пречис­тої Діви Марії.

      Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, та респіратор або захисну маску. Учасники загальних зборів забезпечуються захисними масками безкоштовно.

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

     1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

     2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС “Самопоміч”.

     3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС “Самопоміч”.

     4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

     5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС“Самопоміч”.

     6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2019 рік.

     7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2019 рік.

     8. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2020 фінансовий рік.

     9. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС “Самопоміч”

     10. Внесення змін і доповнень до Статуту КС “Самопоміч”.

     11. Внесення змін і доповнень до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у Кредитній спілці “Самопоміч”.

     12. Внесення змін і доповнень до положень про органи управління КС “Самопоміч”.

     13. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

     14. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

     15. Скасування обов’язковості унесення членами КС “Самопоміч” членського внеску у резервний капітал.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

     Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5.

Прочитайте також