Замовити дзвінок

Розкриття інформації

Юридична інформація про спілку

– Назва спілки

українською мовою повне – Кредитна спілка “Самопоміч”

українською мовою скорочене – КС “Самопоміч”

англійською мовою повне – Credit union “ Samopomiсh”

англійською мовою скорочене – CU “Samopomiсh”

– Перелік послуг, що надаються фінансовою установою, порядок та умови їх надання

– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

– Код ЄДРПОУ

21154440

– Відомості про державну реєстрацію(дата, номер запису, код ЄДРПОУ)

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу.

29.04.2004, 05.11.2004, 1 634 120 0000 000053

– Місце знаходження КС

48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5; код території за КОАТУУ – 6110300000.

– Свідоцтво про реєстрацію

Примітка. Свідоцтво про державну реєстрацію спілки, як юридичної особи, згідно чинного законодавства є недійсним.

– Відомості щодо включення КС до ДРФУ(дата та номер рішення,копія свідоцтва про реєстрацію АБО гіперпосилання на сторінку НБУ)

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серії КС № 142, дата видачі 29.04.2004.

Розпорядження Держфінпослуг про схвалення рішення про видачі свідоцтва № 431 від 29.04.2004.

– Склад органів управління(Спостережна, Правління, Ревізійна, Кредитний комітет)

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

Склад – 7 членів.

Голова                                               Любінець Олександра Богданівна

Заступник голови                            Власюк Марія Іванівна

Секретар                                           Закревська Ніна Богданівна

Члени:                                               Клим Ігор Михайлович

                                                           Гладун Галина Богданівна

                                                           Опацька Ганна Іванівна

                                                           Яблонський Юрій Пантелеймонович

Ревізійна комісія Кредитної спілки “Самопоміч”

Склад – 5 членів.

Голова                       Павлюк Оксана Іванівна

Заступник голови    Макотерський Юхим Фотійович

Секретар                    Маньовська Оксана Степанівна

Члени:                        Криса Тарас Петрович

                                    Майдан Аделія Ананівна

Кредитний комітет Кредитної спілки “Самопоміч”

Склад – 5 членів.

Голова                        Фриз Роман Олексійович

Заступник голови    Вівчарик Люба Михайлівна

Члени:                        Тимцясь Галина Григорівна

                                   Дзиндра Надія Михалівна

                                   Процків Наталія Романівна

Правління Кредитної спілки “Самопоміч”

Склад – 3 члени.

Голова                        Фриз Роман Олексійович

Заступник голови    Вівчарик Люба Михайлівна

Члени:                        Процків Наталія Романівна

– Колектори (за наявності співпраці)

– Кредитна спілка “Самопоміч” не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки.

– Кредитна спілка “Самопоміч” не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

– Попередження для споживача ФП

Попередження

про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит

   1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит.

    У разі правомірного користування споживчим кредитом споживач сплачує всі платежі передбачені договором про споживчий кредит згідно графіку платежів, інформація про нього вноситься до бюро кредитних історій.

    У разі порушення умов договору про споживчий кредит (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач сплачує всі платежі передбачені договором про споживчий кредит, кредитна спілка отримує право на розірвання договору таабо на дострокове повернення кредиту з підстав та в порядку передбаченому договором про споживчий кредит та законом. У споживача можуть виникнути податкові зобов’язання щодо сплати до бюджету податків та зборів у разі неповернення кредиту у розмір та з підстав передбачених Податковим кодексом України. У разі забезпечення споживчого кредиту заставою майна або майнових прав що належать споживачу кредитна спілка отримує право на звернення стягнення на таке забезпечення.

     У разі неповернення кредиту в строк, передбачений договором про споживчий кредит, споживач зобов’язаний сплачувати відсотки (проценти) за неправомірне користування кредитом у розмірі, визначеному договором про споживчий кредит на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості.

    2. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

   3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь- яких товарів чи послуг від кредитної спілки або спорідненої чи пов’язаної з нею особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

   4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

   5. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

   6. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

   7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.   

8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено.

– Рішення Спостережної Ради про встановлення тарифів

В додаткових файлах:

Витяг Протокол Спостережна рада 2020 02 07 N10 % депозит
Додаток №1 до прот СР 2020 08 підвиди депозитів
Витяг Протокол Спостережна рада 2020 12 23 №3 % кредит
Додаток №1 до прот СР 2020 12 підвиди кредитів

– Посередники (за наявності)

– відсутні.

– Інформація на виконання вимог ч.2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ (із змінами) посилання на відповідний PDF

ch2 st12 ZU Finposlugy

–  Відокремленні підрозділи (за наявності) посилання на сторінку “Контакти”

Підволочиська філія Кредитної спілки “Самопоміч”

Код за ЄДРПОУ – 34042567.

Створена згідно рішення Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”, протокол № 7 від 28 грудня 2005 року.

Види фінансових послуг, які може філія:

– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Місцезнаходження – 47800, Тернопільска область, Підволочиський район, селище міського типу Підволочиськ, вулиця Шевченка, будинок 6б.

Телефон – (03543) 2 13 95

Керівник відокремленого підрозділу – Директор Підволочиської філії Кредитної спілки “Самопоміч” Мартинюк Лілія Василівна.

Підгаєцька філія Кредитної спілки “Самопоміч”

Код за ЄДРПОУ – 34042656.

Створена згідно рішення Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”, протокол № 9 від 21 лютого 2006 року.

Види фінансових послуг, які може філія:

– залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення;

– надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.

Місцезнаходження – 48042, Тернопільська область, Підгаєцький район, село Старе Місто, вулиця Бережанська, будинок 48.

Телефон – (03542) 2 30 60

Керівник відокремленого підрозділу – Директор Підгаєцької філії Кредитної спілки “Самопоміч” Коритко Марія Михайлівна.

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.

– Кредитна спілка “Самопоміч” не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки.

– Кредитна спілка “Самопоміч” не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

– Кредитна спілка “Самопоміч” розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит.

– Порядок взаємодії кредитної спілки із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

– Порядок повідомлення споживачем кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.

– Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

  1. Готівкою через касу Кредитна спілка “Самопоміч” (її філій).

  Приймання готівкових платежів здійснюється КС “Самопоміч” в робочі дні згідно графіка роботи.

  Розрахунки готівкою між КС “Самопоміч” та споживачем протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, встановлених Національним банком України.

  2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитної спілки “Самопоміч”:

отримувач: Кредитна спілка “Самопоміч”, код ЄДРПОУ: 21154440;

поточний рахунок: UA633808050000000000026509887 в АТ “Райффайзен Банк Аваль”,

призначення платежу: платіж за кредитним договором № _(номер договору)_ від _(дата укладення договору)_, _(прізвище, ім’я по-батькові позичальника)_ .

  3. Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:

  1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

  2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

  3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до кредитного договору.