Замовити дзвінок

Розкриття інформації

Механізм захисту прав споживачів

Інформація на виконання вимог

Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування,

що затверджене постановою Правління НБУ від 05.10.2021 № 100[1]

А) Перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються Кредитною спілкою “Самопоміч” споживачу; істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту; умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії; суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального):

І.«Споживчий кредит»

1. За цільовим призначенням – споживчий кредит, у тому числі на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів; придбання автотранспорту; на інші потреби.

2. Процентна ставка.

48% річних на залишкову суму кредиту.

Реальна річна процентна ставка – 60,1 % річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 10000 грн. за ставкою 48 % річних строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів).

28% річних на залишкову суму кредиту – для кредитів з умовою забезпечення заставою прав вимоги члена КС “Самопоміч” по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч”.

Реальна річна процентна ставка – 31,9 % річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 10000 грн. за ставкою 28 % річних строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів).

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні.

3. Кредит строком від 2 місяців до 49 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000 гривень до 150000 гривень.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС “Самопоміч” та позичальника):

–     з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

–     з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом, при цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС “Самопоміч” та позичальника):

–     застава (проста письмова форма);

–     застава прав вимоги позичальника по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч” (кредити з такою умовою забезпечення надаються лише цьому позичальнику в межах обсягу таких прав вимоги);

–    порука;

–    інші види забезпечення.

7. Кредит надається однією сумою.

ІІ. «Кредит, наданий на ведення особистих селянських господарств»

1. За цільовим призначенням – кредит, наданий на ведення особистого селянського господарства.

2. Процентна ставка.

48% річних на залишкову суму кредиту.

Реальна річна процентна ставка – 60,1 % річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 10000 грн. за ставкою 48 % річних строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів).

28% річних на залишкову суму кредиту – для кредитів з умовою забезпечення заставою прав вимоги члена КС “Самопоміч” по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч”.

Реальна річна процентна ставка – 31,9 % річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 10000 грн. за ставкою 28 % річних строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів).

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні.

3. Кредит строком від 2 місяців до 49 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000 гривень до 150000 гривень.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС “Самопоміч” та позичальника):

–     з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

–     з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом, при цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС “Самопоміч” та позичальника):

–     застава (проста письмова форма);

–     застава прав вимоги позичальника по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч” (кредити з такою умовою забезпечення надаються лише цьому позичальнику в межах обсягу таких прав вимоги);

–    порука;

–    інші види забезпечення.

7. Кредит надається однією сумою.

ІІІ. «Кредит, наданий на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна»

1. За цільовим призначенням – кредит, наданий на ведення особистого селянського господарства.

2. Процентна ставка.

48% річних на залишкову суму кредиту.

Реальна річна процентна ставка – 60,1 % річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 10000 грн. за ставкою 48 % річних строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів).

28% річних на залишкову суму кредиту – для кредитів з умовою забезпечення заставою прав вимоги члена КС “Самопоміч” по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч”.

Реальна річна процентна ставка – 31,9 % річних (при отриманні кредиту готівкою в розмірі 10000 грн. за ставкою 28 % річних строком на 12 місяців та поверненні кредиту готівкою в касу кредитної спілки згідно погодженого графіку платежів).

Акційні та інші аналогічні за змістом пропозиції відсутні.

3. Кредит строком від 2 місяців до 49 місяців включно.

4. Ліміт кредиту від 1000 гривень до 150000 гривень.

5. За режимами сплати процентів і основної суми кредиту можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС “Самопоміч” та позичальника):

–     з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

–     з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом, при цьому, нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

6. За видами забезпечення виконання зобов’язань, можливі варіанти, що передбачені Положенням про фінансові послуги (визначається за згодою КС “Самопоміч” та позичальника):

–     застава (проста письмова форма);

–     застава прав вимоги позичальника по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч” (кредити з такою умовою забезпечення надаються лише цьому позичальнику в межах обсягу таких прав вимоги);

–    порука;

–    інші види забезпечення.

7. Кредит надається однією сумою.

Б) Наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України:

– супровідні послуги Кредитної спілки “Самопоміч” відсутні;

– кредитні посередники відсутні;

– супровідні послуги третіх осіб відсутні (іпотека та нотаріально посвідчена застава Кредитною спілкою “Самопоміч” не використовуються).

В) Гіперпосилання на вебсторінку Кредитної спілки “Самопоміч”, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг Кредитною спілкою “Самопоміч”.

Г) Попередження:

Попередження

про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування фінансовою послугою або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит

   1. Можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов’язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов’язання за договором про споживчий кредит.

    У разі правомірного користування споживчим кредитом споживач сплачує всі платежі передбачені договором про споживчий кредит згідно графіку платежів, інформація про нього вноситься до бюро кредитних історій.

    У разі порушення умов договору про споживчий кредит (включаючи прострочення виконання зобов’язань зі сплати платежів) споживач сплачує всі платежі передбачені договором про споживчий кредит, кредитна спілка отримує право на розірвання договору таабо на дострокове повернення кредиту з підстав та в порядку передбаченому договором про споживчий кредит та законом. У споживача можуть виникнути податкові зобов’язання щодо сплати до бюджету податків та зборів у разі неповернення кредиту у розмір та з підстав передбачених Податковим кодексом України. У разі забезпечення споживчого кредиту заставою майна або майнових прав що належать споживачу кредитна спілка отримує право на звернення стягнення на таке забезпечення.

     У разі неповернення кредиту в строк, передбачений договором про споживчий кредит, споживач зобов’язаний сплачувати відсотки (проценти) за неправомірне користування кредитом у розмірі, визначеному договором про споживчий кредит на залишок основної суми (тіла) кредиту за фактичну кількість календарних днів користування кредитом, до дня повного погашення заборгованості.

    2. Порушення виконання зобов’язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію споживача та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі.

   3. Кредитній спілці забороняється вимагати від споживача придбання будь- яких товарів чи послуг від кредитної спілки або спорідненої чи пов’язаної з нею особи як обов’язкову умову надання споживчого кредиту.

   4. Для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ.

   5. Кредитна спілка має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін.

   6. Споживач має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

   7. Можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати.   8. Ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов’язання)/строку кредитування/строку дії договору про споживчий кредит не передбачено

Ґ) Калькулятор

Д)  Гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ – https://kis.bank.gov.ua 

Е) Повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи:

“Кредитна спілка “Самопоміч” не використовує системи дистанційного обслуговування”. 

Є) Порядок і процедура захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них).

Витяг з Порядку обробки персональних даних у Кредитній спілці “Самопоміч”.

Ж) Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

Відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.

З) Порядок розгляду Кредитною спілкою “Самопоміч” звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту.

Розгляд звернення (скарги) споживача щодо послуги споживчого кредиту здійснюється Кредитною спілкою “Самопоміч” в порядку передбаченому Законом України “Про звернення громадян” за місцезнаходженням Кредитної спілки “Самопоміч”.

Термін розгляду звернення – не більше одного місяця з дня його надходження. Загальний термін розгляду звернення (у разі його продовження, якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо) не повинен перевищувати 45 календарних днів. Споживач має право звернутися із зверненням (скаргою) до Національного банку України (НБУ). Онлайн-форма на вебсайті НБУ. Для електронного звернення: nbu@bank.gov.ua (заповніть і надішліть форму та за потреби додайте супровідні матеріали). Для листування: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01601. Для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, 11-б, м. Київ, 01601. Телефон: 0 800 505 240(пн-чт 9:00 – 18:00; пт 9:00 – 16:45). Запис на особистий прийом за тел. 0 800 505 240. Громадська приймальня: вул. Інститутська, 12, кімн. 24.

Розділ “Захист прав споживачів” на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України – https://bank.gov.ua/ua/consumer-protection

Інформація про істотні характеристики послуги з надання мікрокредиту (додаток 1 до Положення).
2. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави) (додаток 2 до Положення).
3. Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (під заставу) (додаток 3 до Положення).