Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”.

Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки в межах компетенції, визначеної Законом України “Про кредитні спілки” та статутом спілки контролює й регулює діяльність правління та кредитного комітету.

 

   Склад Спостережної ради Кредитної спілки “Самопоміч”:

голова спостережної ради - Штогрин Оксана Василівна;

заступник голови спостережної ради - Семирозум Євген Миколайович;

секретар спостережної ради  - Стахів Ярослава Іванівна;

члени спостережної ради       - Остапчук Ольга Василівна;

                                                 - Власюк Марія Іванівна;

                                                 - Люблінець Олександра Богданівна;

                                                 - Закревська Ніна Богданівна.

 

   Правління Кредитної спілки “Самопоміч”.

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим статутом спілки до її виключної компетенції.

 

   Склад Правління кредитної спілки Кредитної спілки “Самопоміч”:

голова правління                  - Фриз Роман Олексійович;

заступник голови правління -Вівчарик Люба Михайлівна;

члени правління                    - Тимцясь Галина Григорівна;

                                               - Дзиндра Надія Михайлівна;

                                               - Процків Наталія Романівна.

 

Власники істотної участі у Кредитній спілці “Самопоміч” відсутні.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) у Кредитній спілці “Самопоміч” відсутній.