2020-10-21 09:14 

 

Повідомлення про припинення членства у Кредитній спілці “Самопоміч”

  

    Відповідно до рішення чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч” (Протокол № 17 від 20 жовтня 2020 року) повідомляємо про припинення членства у Кредитній спілці “Самопоміч” осіб, які не внесли обов’язкового членського внеску до резервного капіталу за 2019 рік і таким чином порушили Статут КС “Самопоміч”.

 

    Просимо таких осіб звернутись до КС “Самопоміч” за міцезнаходженням спілки (48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) та її філій (Підволочиська філія Кредитної спілки “Самопоміч”, місцезнаходження - 47800, Тернопільска область, Підволочиський район, селище міського типу Підволочиськ, вулиця Шевченка, будинок 6б; Підгаєцька філія Кредитної спілки “Самопоміч”, місцезнаходження - 48042, Тернопільська область, Підгаєцький район, село Старе Місто, вулиця Бережанська, будинок 48) для отримання належних їм внесків.

 

 

Правління Кредитної спілки “Самопоміч”

 

 


 

 

2020-08-31 09:51 

  

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів (Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

     Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48 500, Тернопільська область, місто Чорт­ків, ву­лиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 20 жовтня 2020 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. Монастирська, 1, в приміщенні Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при Церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та запрошує взяти в них участь.

     Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1330 год. до 1400 год.

     Початок загальних зборів о 1400 год.

       У випадках зміни епідемічної ситуації в регіоні та на виконання вимог нормативно-правових актів щодо встановлення карантину і запровадження протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спри­чиненої коронавірусом SARS-CoV-2, реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах, та/або самі загальні збори можуть бути проведенні на на відкритому повітрі на території біля будівлі де знаходиться приміщення вказаного Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при Церкві Непорочного Зачаття Пречис­тої Діви Марії.

      Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу, та респіратор або захисну маску. Учасники загальних зборів забезпечуються захисними масками безкоштовно.

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

     1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

     2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС “Самопоміч”.

     3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС “Самопоміч”.

     4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

     5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС“Самопоміч”.

     6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2019 рік.

     7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2019 рік.

     8. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2020 фінансовий рік.

     9. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС “Самопоміч”

     10. Внесення змін і доповнень до Статуту КС “Самопоміч”.

     11. Внесення змін і доповнень до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у Кредитній спілці “Самопоміч”.

     12. Внесення змін і доповнень до положень про органи управління КС “Самопоміч”.

     13. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

     14. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

     15. Скасування обов’язковості унесення членами КС “Самопоміч” членського внеску у резервний капітал.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

     Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5.

 


 

 

2019-05-24 08:45 

 

Повідомлення про припинення членства у Кредитній спілці “Самопоміч”

  

     Відповідно до рішення чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч” (Протокол № 16 від 23 травня 2019 року) повідомляємо про припинення членства у Кредитній спілці “Самопоміч” осіб, які не внесли обов’язкового членського внеску до резервного капіталу за 2018 рік і таким чином порушили Статут КС “Самопоміч”.

 

     Просимо таких осіб звернутись до КС “Самопоміч” за міцезнаходженням спілки (48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) та її філій (Підволочиська філія Кредитної спілки “Самопоміч”, місцезнаходження - 47800, Тернопільска область, Підволочиський район, селище міського типу Підволочиськ, вулиця Шевченка, будинок 6б; Підгаєцька філія Кредитної спілки “Самопоміч”, місцезнаходження - 48042, Тернопільська область, Підгаєцький район, село Старе Місто, вулиця Бережанська, будинок 48) для отримання належних їм внесків.

 

 

Правління Кредитної спілки “Самопоміч”

 

   

 


 

 

 

 

2019-04-12 15:17

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів

(Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 23 травня 2019 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. Монастирська, 1, в приміщенні Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при Церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та запрошує взяти в них участь.

Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1300 год. до 1400 год.

Початок загальних зборів о 1400 год.

Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

 

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС“Самопоміч”.

3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС“Самопоміч”.

4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2018 рік.

7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2018 рік.

8. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2019 фінансовий рік.

9. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС “Самопоміч”

10. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

11. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5.

 

 

 


 

 

 

2018-05-23 09:33

  

Повідомлення про припинення членства у Кредитній спілці “Самопоміч”

 

  Відповідно до рішення чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч” (Протокол № 15 від 22 травня 2018 року) повідомляємо про припинення членства у Кредитній спілці “Самопоміч” осіб, які не внесли обов’язкового членського внеску до резервного капіталу за 2017 рік і таким чином порушили Статут КС “Самопоміч”.

  Просимо таких осіб звернутись до КС “Самопоміч” за міцезнаходженням спілки (48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) та її філій (Підволочиська філія Кредитної спілки “Самопоміч”, місцезнаходження - 47800, Тернопільска область, Підволочиський район, селище міського типу Підволочиськ, вулиця Лисенка, будинок 3; Підгаєцька філія Кредитної спілки “Самопоміч”, місцезнаходження - 48042, Тернопільська область, Підгаєцький район, село Старе Місто, вулиця Бережанська, будинок 48) для отримання належних їм внесків.

Правління Кредитної спілки “Самопоміч”

 

  


 

2018-04-11 10:25

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів

(Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 22 травня 2018 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. Монастирська, 1, в приміщенні Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та запрошує взяти в них участь.

Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1300 год. до 1400 год.

Початок загальних зборів о 1400 год.

Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

  

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС “Самопоміч”.

3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС “Самопоміч”.

4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2017 рік.

7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2017 рік.

8. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2018 фінансовий рік.

9. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС “Самопоміч”

10. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

11. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

   

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5.

  


2017-04-10 09:23 

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів

(Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48 500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 24 травня 2017 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. І. Франка, 1, в приміщенні Чортківського районного комунального будинку культури ім. К. Рубчакової та запрошує взяти в них участь.

Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1300 год. до 1400 год.

Початок загальних зборів о 1400 год.

Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

 

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС“Самопоміч”.

3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС“Самопоміч”.

4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2016 рік.

7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2016 рік.

8. Внесення змін і доповнень до Статуту КС “Самопоміч”.

9. Внесення змін і доповнень до положень про органи управління КС “Самопоміч”.

10. Внесення змін і доповнень до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у Кредитній спілці “Самопоміч”.

11. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2017 фінансовий рік.

12. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС“Самопоміч”

13. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

14. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48 500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, 49, приміщення 5.

 


2016-04-07 10:11 

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів

(Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48 500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 26 травня 2016 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. І. Франка, 1, в приміщенні Чортківського районного комунального будинку культури ім. К. Рубчакової та запрошує взяти в них участь.

Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1300 год. до 1400 год.

Початок загальних зборів о 1400 год.

Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

 

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС“Самопоміч”.

3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС“Самопоміч”.

4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2015 рік.

7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2015 рік.

8. Внесення змін і доповнень до Статуту КС “Самопоміч”.

9. Внесення змін і доповнень до положень про органи управління КС “Самопоміч”.

10. Внесення змін і доповнень до Порядку розподілу доходу та покриття збитків у Кредитній спілці “Самопоміч”.

11. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2016 фінансовий рік.

12. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС“Самопоміч”

13. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

14. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48 500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, 49, приміщення 5.

 


  2015-04-21 11:44 

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів

(Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48 500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 28 травня 2015 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. І. Франка, 1, в приміщенні Районного будинку культури ім. К. Рубчакової та запрошує взяти в них участь.

Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1300 год. до 1400 год.

Початок загальних зборів о 1400 год.

Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

 

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС “Самопоміч”.

3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС “Самопоміч”.

4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2014 рік.

7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2014 рік.

8. Внесення змін і доповнень до Статуту КС “Самопоміч”.

9. Внесення змін і доповнень до положень про органи управління КС “Самопоміч”.

10. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2015 фінансовий рік.

11. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

12. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48 500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, 49, приміщення 5.


 2014-03-24 16:23

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів

(Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48 500, Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. Степана Бандери, 49) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч” які будуть проводитись 04 травня 2014 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. І. Франка, 1, в приміщенні Чортківського районного комунального будинку культури ім. К. Рубчакової та запрошує взяти в них участь.

Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1300 год. до 1400 год.

Початок загальних зборів о 1400 год.

Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

 

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

 1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС“Самопоміч”.

3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС“Самопоміч”.

4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2013 рік.

7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2013 рік.

8. Зміна місцезнаходження Кредитної спілки “Самопоміч”.

9. Внесення змін і доповнень до Статуту КС “Самопоміч”.

10. Внесення змін і доповнень до положень про органи управління КС “Самопоміч”.

11. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2014 фінансовий рік.

12. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС“Самопоміч”.

13. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

14. Делегування Спостережній раді КС “Самопоміч” повноважень.

15. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: вул. Степана Бандери, 49, м. Чортків, Тернопільська область, 48 500.

 

 

Повідомлення про скликання чергових Загальних зборів (Запрошення на Загальні збори) членів Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч” (місцезнаходження – 48500, Тернопільська область, місто Чортків, вулиця Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5) повідомляє про скликання чергових Загальних зборів членів Кредитної спілки “Самопоміч”, які будуть проводитись 23 травня 2019 року в м. Чортків Тернопільської області по вул. Монастирська, 1, в приміщенні Дитячо-молодіжного центру “Витанія” при Церкві Непорочного Зачаття Пречистої Діви Марії та запрошує взяти в них участь.

Реєстрація членів КС “Самопоміч”, які беруть участь у загальних зборах буде здійснюватись з 1300 год. до 1400 год.

Початок загальних зборів о 1400 год.

Прохання при собі мати паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

 

Порядок денний

Загальних зборів членів КС “Самопоміч”

1. Затвердження порядку денного Загальних зборів членів КС “Самопоміч”.

2. Заслуховування та затвердження звіту Спостережної ради КС“Самопоміч”.

3. Заслуховування та затвердження звіту Кредитного комітету КС“Самопоміч”.

4. Заслуховування та затвердження звіту Правління КС “Самопоміч”.

5. Заслуховування та затвердження висновку Ревізійної комісії КС “Самопоміч”.

6. Заслуховування аудиторського висновку, яким підтверджена повнота та достовірність річної звітності КС “Самопоміч” за звітний 2018 рік.

7. Затвердження річної звітності та результатів діяльності КС “Самопоміч” за звітний 2018 рік.

8. Розгляд бюджету КС “Самопоміч” на 2019 фінансовий рік.

9. Обрання членів Спостережної ради та Ревізійної комісії КС “Самопоміч”

10. Визначення і затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми), які будуть підтверджувати достовірність річної звітності КС “Самопоміч”.

11. Про припинення членства у зв’язку з порушенням членами КС “Самопоміч” Статуту КС “Самопоміч”.

Спостережна рада Кредитної спілки “Самопоміч”

 

Пропозиції та зауваження до порядку денного загальних зборів подаються членами КС “Самопоміч” Спостережній раді Кредитної спілки “Самопоміч” не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення за адресою: 48500, Тернопільська область, м. Чортків, вул. Степана Бандери, будинок 49, приміщення 5.