Правління Кредитної спілки “Самопоміч”.

Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із кредитною спілкою. Правління вирішує всі питання діяльності кредитної спілки, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів, спостережної ради та кредитного комітету. Спостережна рада може прийняти рішення про делегування частини належних їй повноважень до компетенції правління, крім тих, що віднесені цим статутом спілки до її виключної компетенції.

 

Склад Правління кредитної спілки Кредитної спілки “Самопоміч”:

голова правління                  - Фриз Роман Олексійович;

заступник голови правління -Вівчарик Люба Михайлівна;

члени правління                    - Тимцясь Галина Григорівна;

                                                - Гладун Галина Богданівна;

                                                - Дзиндра Надія Михайлівна.