Підвиди внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.

Кредитна спілка “Самопоміч” приймає грошові кошти від членів спілки (у гривнях) на договірних умовах, на визначений строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку.

 

Внесок (вклад) на депозитний рахунок на вимогу:

- строк внесення внеску (вкладу) – 48 місяців;

- режим довнесення суми внеску (вкладу) та зняття частини суму внеску (вкладу) протягом дії договору – з правом довнесення та зняття частини суми внеску (вкладу).

 

 

Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок “Строковий”:

 

Строковий внесок (вклад) на депозитний рахунок “Накопичувальний”:

- строк внесення внеску (вкладу) – 24 місяці;

- режим довнесення суми внеску (вкладу) та зняття частини суму внеску (вкладу) протягом дії договору – без права зняття частини суми внеску (вкладу) та з правом довнесення частини суми внеску (вкладу) при цьому загальна сума грошових коштів, довнесених вкладником протягом одного календарного місяця (тобто з першого числа по останнє число відповідного місяця) не може перевищувати 200 (двісті) гривень.

 

Мінімальний та максимальний розмір вкладень за окремими видами внесків (вкладів) на депозитний рахунок:

- мінімальний – 20 гривень;

- максимальний – 100000 (сто тисяч) гривень.*

* - зобов’язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов’язань Спілки

 

Річні процентні ставки за підвидами внесків (вкладів):

 

Назва підвиду внеску (вкладу)

Про­цент­на став­ка (% річ­них)

Процентна ставка (% річних), за якою перераховується сума нарахованих процентів на внески (вклади)  у випадку дострокового розірвання договору про надання фінансової послуги - залучення внеску (вкладу)  з ініціативи вкладника (в тому числі повернення внеску (вкладу) на вимогу вкладника)

На вимогу

6%

Не поширюється

Строковий на строк 3 місяці

13%

6,5%

Строковий на строк 6 місяців

14%

7%

Строковий на строк 12 місяців

15%

7,5%

Строковий на строк 18 місяців

16%

8%

Накопичувальний

17%

8,5%

 

Спосіб виплати процентів - з виплатою процентів щомісячно.

Без можливості капіталізації (нараховані проценти не приєднуються до внеску (вкладу)).

Якщо вкладник не вимагає повернення суми строкового внеску (вкладу) у зв’язку із закінченням строку, встановленого договором про залучення внеску (вкладу), або повернення суми внеску (вкладу), унесеного на інших умовах повернення, то після настання визначеного договором строку він вважається припиненим. Внесок (вклад) знаходиться у кредитній спілці до звернення вкладника за його отриманням, при цьому кредитна спілка не здійснює нарахування процентів за такий період.