Підвиди кредитів, що надаються Кредитною спілкою “Самопоміч” членам кредитної спілки.

 

Кредитна спілка “Самопоміч” надає грошові кошти членам спілки (у гривнях) у готівковій або безготівковій формі під процент, у розмірі та на умовах, установлених кредитним договором з дотриманням вимоги повернення коштів та сплати процентів у зазначені кредитним договором строки.

 

Кредит видається на строк до 24 місяців.

 

Цільове призначення кредитів:

- кредити, надані на ведення особистих селянських господарств;

- кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію нерухомого майна;

- споживчі кредити: 

   - на придбання автотранспорту;

   - на придбання аудіо-, відео-, побутової техніки та комп’ютерів;

   - на інші потреби.

 

Режим сплати процентів і основної суми кредиту:

- кредит з періодичною сплатою процентів і сплатою основної суми кредиту в кінці строку дії кредитного договору;

- кредит з періодичною сплатою процентів і періодичною сплатою рівних часток основної суми кредиту, які розраховуються шляхом ділення загальної суми наданого кредиту на кількість періодів користування кредитом.

 

Види забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договорами:

- застава;

- порука;

- інші види забезпечення не заборонені законодавством (зокрема  застава прав вимоги члена КС “Самопоміч”(якому надається кредит) по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч”* та інші).

*Кредити, з умовою забезпечення заставою прав вимоги члена КС “Самопоміч” по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч”, надаються лише цьому члену спілки в межах обсягу таких прав вимоги.

 

Річні процентні ставки за підвидами кредитів:

- кредити, з умовою забезпечення заставою прав вимоги члена КС “Самопоміч” по зобов’язаннях згідно договору про внесення внеску (вкладу) на депозитний рахунок укладеного з КС “Самопоміч” – 28% річних;

- кредити з іншими видами забезпечення – 46% річних.

 

Тип процентної ставки - фіксована. Нарахування і сплата процентів проводиться на залишок заборгованості за кредитом.