Інформація клієнту на виконання вимог частини 2 статті 12 Закону України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. №2664-ІІІ ... 

 

 

Інформація на виконання вимог частини 3 статті 23 Закону України «Про споживче кредитування» та пункту 26 розділу V Положення про вимоги до кредитодавця, нового кредитора, колекторської компанії та їхньої діяльності при здійсненні ними врегулювання простроченої заборгованості, що затверджений постановою правління Національного банку України №79 від 09 липня 2021р.

 

- Кредитна спілка "Самопоміч" не залучає колекторські компанії для врегулювання заборгованості членів кредитної спілки.

- Кредитна спілка "Самопоміч" не здійснює відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитодавцю.

- Кредитна спілка "Самопоміч" розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості на наступний робочий день після порушення споживачем погодженого графіку платежів, який є додатком до договору про споживчий кредит.

Порядок взаємодії кредитної спілки із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості (вимоги щодо етичної поведінки).

- Порядок повідомлення споживачем кредитної спілки про те, що інтереси споживача фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості представляє його уповноважений представник.

- Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості.

  1. Готівкою через касу Кредитна спілка “Самопоміч” (її філій).

  Приймання готівкових платежів здійснюється КС "Самопоміч" в робочі дні згідно графіка роботи.

  Розрахунки готівкою між КС "Самопоміч" та споживачем протягом одного дня можуть здійснюватись виключно в межах граничних сум розрахунків готівкою, встановлених Національним банком України.

  2. Шляхом безготівково перерахунку коштів на поточний рахунок Кредитної спілки “Самопоміч”:

отримувач: Кредитна спілка “Самопоміч”, код ЄДРПОУ: 21154440;

поточний рахунок: UA633808050000000000026509887 в АТ "Райффайзен Банк Аваль",

призначення платежу: платіж за кредитним договором № _(номер договору)_ від _(дата укладення договору)_, _(прізвище, ім’я по-батькові позичальника)_ .

  3. Погашення простроченої заборгованості здійснюється у такій черговості:

  1) у першу чергу сплачуються прострочена до повернення сума кредиту та прострочені проценти за користування кредитом;

  2) у другу чергу сплачуються сума кредиту та проценти за користування кредитом;

  3) у третю чергу сплачуються інші платежі відповідно до кредитного договору.

 

ДЕТАЛЬНО ПРО НАДАННЯ КРЕДИТІВ

 

 

   Кредитна спілка "Самопоміч" не надає:

   - комерційних кредитів:

   - кредитів на ведення фермерських господарств;

   - кредитів, забезпечених іпотекою/майновими правами на предмет нерухомості.